Yvonne Rietbergen is werkzaam als blokfluitist, muziekdocent en musicoloog.

Ze treedt op met haar ensemble De Blauwe Lijster en diverse ad hoc combinaties. Met hen speelt ze concerten en voorstellingen waarin zowel oude als nieuwe muziek ten gehore wordt gebracht.

Yvonne heeft een privé-lespraktijk en is verbonden aan Muziekschool Pijnacker, ze geeft lezingen en cursussen als musicoloog en schrijft teksten, toelichtingen en haar eigen cursussen. Sinds enige jaren bekwaamt ze zich in het spelen op de traverso (historische dwarsfluit), zowel de éénkleppige Barokke fluit als de Renaissancefluit.


Om de wereld van muziek en muziekgeschiedenis meer toegankelijk te maken voor kinderen en volwassenen ontwikkelde Yvonne de afgelopen jaren enkele interactieve muziekvoorstellingen. Uitgangspunt is een vertelling geïllustreerd met afbeeldingen, geïnspireerd op de Japanse kamishibai-vertellingen. De toehoorders worden bij de verhalen betrokken door middel van diverse muzikale activiteiten. Ook klinkt er muziek, die varieert van improvisatie en nieuwe of eigen composities tot oude muziek uit barok, renaissance en middeleeuwen. Yvonne's passies voor verhalen, muziek en ontwerpen van een voorstelling komen hier bij elkaar.

Bij haar voorstellingen, maar ook bij haar concerten, lezingen, cursussen en lecture recitals wil Yvonne de luisteraars laten genieten van de schat aan muziek die aan ons overgeleverd is. Ze hoopt haar eigen liefde en fascinatie voor muziek en muziekgeschiedenis op haar leerlingen en toehoorders over te brengen, door haar kennis en kunde met hen te delen.


Yvonne studeerde blokfluit aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht bij Reine-Marie Verhagen en Heiko ter Schegget en behaalde daar haar diploma Eerste Fase en haar Master-diploma Performance. Tijdens haar studie studeerde ze een periode aan het conservatorium van Tilburg bij de afdeling Early Vocal Ensemble Music onder leiding van Rebecca Stewart, en volgde ze lessen Historische Documentatie en Uitvoeringspraktijk aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Omdat ze graag meer wilde weten over de achtergronden van muziek en muziekgeschiedenis studeerde ze tevens muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en behaalde hier het diploma Bachelor in the Arts. Tijdens en na haar studie volgde Yvonne masterclasses bij o.a. Marion Verbruggen, Sebastien Marq, Christina Pluhar en Bruce Dickey.

 

  

Yvonne Rietbergen © 2010 • Updated:februari 2019